Nhạc cụ Nụ Hồng

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 11-08-2018
  • Địa chỉ : 76 Lê Hoàng Phái - Phường 17 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM.
  • Số điện thoại liên hệ : 0918.469.400 - 0982.013.406
  • Email : danguitarnuhong1@gmail.com