Nhà hàng ANRAKUTEI VIỆT NAM

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 22-03-2018
  • Địa chỉ : 315B khu phố 1, Đường Lê Văn Lương Phường Tân Phong, Quận 7 TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại liên hệ : 0934183985
  • Email : donhuvuqly@gmail.com