Nguyễn Văn Phát

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 06-01-2016
  • Địa chỉ : 1034 Hà Huy Giáp, Khu phố 2, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại liên hệ : 0938709793
  • Email : cachnhietcorp@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8- 17 hàng ngày (từ thứ 2-thứ 7)