Nguyễn Thế Sơn

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 16-12-2016
  • Địa chỉ : Số 2, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0971682666
  • Email : thietbituoisanvuon@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)