Nguyễn Thanh Hải

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 10-10-2017
  • Địa chỉ : tầng 1 tòa 17T2 số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
  • Số điện thoại liên hệ : 0911910004
  • Email : nguyenhai.bds.204@gmail.com