Nguyễn Phước Sửu

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 28-05-2019
  • Địa chỉ : 793/62/12 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7
  • Số điện thoại liên hệ : 0909477288
  • Email : phuocsuu02@gmail.com