Nguyễn Minh Chiến

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-01-2016
  • Địa chỉ : Số 168, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0963483132
  • Email : minhchien.sales@gmail.com