thaiplast2311

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-12-2018
  • Địa chỉ : 103/7, đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A
  • Số điện thoại liên hệ : 0946 10 80 10
  • Email : thaiplast2311@gmail.com