Thịt Lợn Luộc

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 12-04-2019
  • Địa chỉ : Khu 4 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ
  • Số điện thoại liên hệ : 0345890000
  • Email : vuongvt95@gmail.com