Nguyễn Hằng

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 23-02-2016
  • Địa chỉ : 7 Nguyễn Thị Tràng, Khu Phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0908090989
  • Email : cachnhietachau@yahoo.com.vn