Nguyễn Công Đức

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 12-08-2016
  • Địa chỉ : Tầng 9 tòa nhà Hàn Việt, 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0968394984
  • Email : congduc4@gmail.com