Ngọc Long

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 18-07-2019
  • Địa chỉ : Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, -Dự án-
  • Số điện thoại liên hệ : 0961518382
  • Email : long.bdsvietanh@gmail.com