Đoàn Văn Kha

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 10-09-2018
  • Địa chỉ : 212/29 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại liên hệ : 0966089350
  • Email : thanhnienmoi12@gmail.com