Ms Nhi

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 08-08-2017
  • Địa chỉ : Citibella, Phường Cát Lái, Quận 2, HCMC
  • Số điện thoại liên hệ : 01285261666
  • Email : averydennisonvn@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:00 - 17:00 hàng ngày ( trừ chủ nhật)