Ms Chung Novaland- 0946909790

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 27-03-2017
  • Địa chỉ : 125 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Quận 1.
  • Số điện thoại liên hệ : 0946909790
  • Email : chungkim0809@gmail.com