minhtuanbdshn

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 06-06-2016
  • Địa chỉ : Nhà phố Bắc Ninh | #1 dịch vụ bất động sản khu đô thị VSIP Bắc Ninh Số 1, Đường Hữu Nghị, KĐT dịch vụ VSIP, xã Phù Chẩn, Tx Từ Sơn, Bắc Ninh Website: https://nhaphobacninh.com/
  • Số điện thoại liên hệ : 0979958007
  • Email : minhtuanbdshn@gmail.com