Minh Tuyết

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 27-04-2017
  • Địa chỉ : 87 Hàm Nghi, quận 1, HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0902885836
  • Email : tuyettranhcm1991@gmail.com