Đặng Hồng

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 02-02-2016
  • Địa chỉ : Số 8 tổ khu phố 6, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12
  • Số điện thoại liên hệ : 0906316151
  • Email : minhtrungalo1992@gmail.com