Mi bò Kho

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 21-02-2016
  • Địa chỉ : 43 Bàn Cờ
  • Số điện thoại liên hệ : 0389989999
  • Email : dinhtienthinh43bc@yahoo.com