Nguyễn Minh Khoa

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 25-03-2020
  • Địa chỉ : 112/ Đông Minh, Khu Phố Tây A, Phường Đông Hòa, Dĩ An- Bình Dương
  • Số điện thoại liên hệ : 0916080939
  • Email : www.xaydungkienan.vn@gmail.com