Lê Minh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 24-07-2019
  • Địa chỉ : 258 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Số điện thoại liên hệ : 0927994269
  • Email : minhxdd.hvt@gmail.com