kimthangdxmb

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 28-06-2018
  • Địa chỉ : Chùa Hà - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
  • Số điện thoại liên hệ : 0981386365
  • Email : kimthangdxmb@gmail.com