kdsutech

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 30-03-2016
  • Địa chỉ : 35/21 phan văn hớn, phường tân thới nhất, Q.12, TP.HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0909317459
  • Email : kd02sutech@gmail.com