Kim Dung

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 11-05-2016
  • Địa chỉ : chung cu Bắc Son- Kiến An- Hải phòng
  • Số điện thoại liên hệ : 0904325029
  • Email : sunhp2000@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)