kientt

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 18-11-2019
  • Địa chỉ : Nhà máy Thuận Hưng, lô số 49K, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0944 339 933
  • Email : kientt@woodsland.vn