khanhbatdongsan9x

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 24-05-2019
  • Địa chỉ : 280 tên lửa, bình trị đông b, bình tân.
  • Số điện thoại liên hệ : 0934124283
  • Email : khanhbatdongsan9x@gmail.com