Hà Lành

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 31-12-2015
  • Địa chỉ : Số 04 Tiểu La - Hòa Cường BẮc - Hải Châu - đà nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0978868653
  • Email : halanh.danaco@gmail.com