Phương

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 19-02-2016
  • Địa chỉ : 346 QL 91 Kv Long Thạnh 2. P Thốt Nốt. Q Thốt Nốt. TP Cần Thơ
  • Số điện thoại liên hệ : 0939472685
  • Email : dangtinqcp@gmail.com