Điện tử Toàn chiến

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 01-03-2016
  • Địa chỉ : 27 Thái Thị Bôi TP Đà Nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0905868884
  • Email : minhchienelectronics@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8h - 17:30 hàng ngày ( bao gồm thứ 7, Chủ nhật)