daothidung550

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 30-09-2017
  • Địa chỉ : Văn Phòng tuyển sinh Trường Trung Cấp Y Tế Hà Nội 70 Giáp Nhất Thanh Xuân Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0974167076
  • Email : daothidung550@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8h - 21h Tất cả các ngày trong tuần