dangvujp

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 27-06-2019
  • Địa chỉ : 18-20 Đường Số 5, Khu Đô Thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Mobile 0944460369
  • Số điện thoại liên hệ : 0944460369
  • Email : dangvujp@gmail.com