Châu Minh Trí

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 06-07-2018
  • Địa chỉ : 121 Lương Định Của, P. Bình An, Q2, HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0938882889
  • Email : chautrandks@gmail.com