cây giống đát việt

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 13-11-2018
  • Địa chỉ : học viện nông nghiệp việt nam, trâu quỳ, gia lâm, hà nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0865314401
  • Email : hien.ktnn1996@gmail.com