Cân Chi Anh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-06-2016
  • Địa chỉ : Công ty TNHH Cân Điện Tử Chi Anh
  • Số điện thoại liên hệ : 0982562589
  • Email : ktcandientu@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)