TDIN Công nghiệp Thái Dương

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 15-08-2016
  • Địa chỉ : KCN Trường An - An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0973.002255
  • Email : congnghiepthaiduong@gmail.com