Ho Xuan Tung

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-01-2016
  • Địa chỉ : Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
  • Số điện thoại liên hệ : 0364909246
  • Email : info@binhminhpat.com