A.Tuấn

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 07-03-2016
  • Địa chỉ : 334/53 chu văn an, p.12, quận Bình Thạnh
  • Số điện thoại liên hệ : 0932172524
  • Email : cafe1vn@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)