Trung tâm kế toán thực hành tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở Bắc Ninh:

Lý thuyết kế toán: Dạy cách định khoản, hạch toán cho nguời chưa biết
Hệ thống nghiệp vụ kế toán và các tình huống thực tế xảy ra trong doanh nghiệp
Thực hành Kê khai nộp thuế: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN;
Thực hành Lập chứng tư thu, chi, báo có, báo nơ, nhập, xuất, tạm ứng, hoàn ứng, phân bổ chi phí, khấu hao tài sản, kết chuyển lỗ, lãi; lập các loại sổ NKC, sổ tổng hợp, sổ chi tiết, bảng tổng hợp công nợ, bảng tổng hợp NXT, bảng phân bổ chi phí, bảng khấu hao TSCĐ… trên phần mềm excel bằng bộ chứng từ kế toán thực tế của một Doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu
Thực hành lập sổ sách, chứng từ kế toán, tính giá thành sản phẩm, lên BCTC trên phần mềm kế toán tự chọn: Misa hoặc Fast bằng bộ chứng từ kế toán thực tế của một Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
Thực hành Lập báo cáo tài chính năm;
Thực hành Báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm;
Xử lý các tình huống thực tế thường gặp
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Phú Thọ dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

{{----}}