Trung tâm dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Bằng phương thức thực tế hóa nghề kế toán, Khóa kế toán tổng hợp sử dụng phương pháp: Cầm tay chỉ việc. Bạn sẽ được học kế toán từ những chứng từ sống, áp dụng số liệu ngay vào các phần mềm kế toán MISA, EXCEL và xử lý tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp thực.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách tính thuế, kê khai thuế (Báo cáo thuế tháng, quý, năm)

Nhập môn kế toán (Nguyên lý kế toán)

Cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính

Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp

Hướng dẫn trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại phú thọ trung tâm kến toán tại việt trì

{{----}}