Trung tâm dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Khóa học Kế toán thực hành – BCT – BCTC Đầy Đủ Nhất : hướng dẫn cách tập hợp, lập, xắp xếp chứng từ theo nghiệp vụ, cách lên các sổ kế toán, lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, … Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, các giáo viên sẽ lưu ý các sai sót kế toán liên quan tới nghiệp vụ mà người kế toán cần tránh, các hướng xử lý sai sót, …
- Tháng đầu tiên học viên sẽ được học các kiến thức nền về kế toán để có thể tiến hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hai tháng tiếp theo học viên học theo khung chương trình của Khóa học Kế toán thực hành – BCT – BCTC Toàn Bộ.
- Học Viên Được Dạy cách sử dụng phần mềm, xử lý chứng từ - nghiệp vụ để lên sổ sách, lập BCTC trên phần mềm...

- Học Viên Được Tập huấn về các chính sách thuế, các thông tư - nghị định mới được Bộ Tài chính ban hành.

- Học Viên Được Học viên sẽ được tiếp cận với kiến thức thực tế chuyên sâu của loại hình doanh nghiệp đang học, hạch toán với hóa đơn thực tế của loại hình doanh nghiệp đó, thực hành
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại phú thọ dạy thực hành kế toán tại phú thọ

{{----}}