Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế tại nhà tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nhận làm báo cáo thuế hàng Qúy, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, gỡ rối sổ sách…. Vv.
Nhận quét dọn sổ sách kế toán đã qua nhiều năm, nhận báo cáo tài chính cho công ty tại PHÚ THỌ.
Công việc Kế toán trọn gói gồm:
1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp.
5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.
6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.
7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp.
8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.
10. Lập và in sổ sách các loại, báo cáo quyết toán thuế.
12. Tư vấn cho doanh nghiệp
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhlàm báo cáo thuế tại phú thọ làm báo cáo tài chính tại phú thọ dịch vụ kế toán trọn gói tại phú thọ

{{----}}