Nhận làm báo cáo tài chính 2019 tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Những công việc thực hiện của kế toán trọn gói của chúng tôi:
Bước 1: Nhận hồ sơ, chứng từ, và tiến hành lưu file:
Chúng tôi sẽ trực tiếp gặp khách hàng để nhận hồ sơ, chứng từ…
Bước 2: Tiến hành hạch toán và lập báo cáo thuế:
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ có hợp lệ hay không;
Hạch toán vào phần mềm kế toán
Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng lương, …
Lập báo cáo nhập xuất tồn, bảng phân bổ, bảng khấu hao..
Lập tất cả các sổ kế toán theo quy định (sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ, doanh thu, chi phí…
Lập bảng tính giá thành;
Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội
Lập các loại báo cáo thuế theo quy định
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}