Nhận kê khai thuế, làm báo cáo thuế tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
NỘI DUNG DỊCH VỤ KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ
1. Thực hiện các công việc báo cáo thuế theo quy định của luật thuế Việt Nam.
- Lập tờ khai thuế VAT, TNCN hàng tháng trên HTKK 3.1.2 của tổng cục thuế.
- Lập báo cáo tạm tính thuế TNDN quý.
- Lập quyết toán thuế TNDN theo năm tài chính…
2. Thực hiện hạch toán, lập hệ thống sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính quý, năm theo quy định quản lý kế toán của Bộ tài chính VN.
- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định
- Lập hệ thống chứng từ kế toán cho chứng từ gốc.
- Lập hệ thống sổ chi tiết.
- Lập hệ thống sổ cái, sổ tổng hợp
- Lập hệ thống Báo cáo tài chính.
3. Thực hiện hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cho khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng cách cập nhật các chứng từ tài liệu hợp lý theo quy định.
- Tư vấn kịp thời các thay đổi về luật thuế, luật kế toán Việt Nam và tính áp dụng hiệu quả của nó.
- Giao dịch thường xuyên với khách hàng để giải đáp kịp thời các thắc mắc và các tình huống xảy ra liên quan đến kế toán.
Ms Quỳnh: 039 835 1865
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán kê khai thuế làm báo cáo thuế

{{----}}