Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Việt Trì

Thương lượng
Nội dung
Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm

- Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

- Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

1.2. Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm:

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán, lập chứng từ bổ sung (nếu cần);

- Lập sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm;

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm;

- Làm việc với kiểm toán giải trình số liệu kế toán (nếu cần);

- Phân tích một số chỉ số tài chính cho doanh nghiệp (nếu cần).
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}