Dịch vụ làm báo cáo tài chính 2019 tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung công việc
Tổng hợp hồ sơ, chứng từ do khách hàng bàn giao;
Thu thập số liệu từ năm tài chính 2018 như: khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, phương pháp tính giá xuất kho, tồn kho;…
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chứng từ;
Tiến hành hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán, bao gồm:
Lập bảng và tiến hành khấu hao tài sản cố định
Lập bảng và tiến hành phân bổ công cụ dụng cụ
Lập bảng lương và hạch toán lương
Nhập hóa đơn đầu vào, tính giá xuất kho, giá vốn công trình, giá thành sản phẩm,…
Kết chuyển, tổng hợp số liệu để tính lãi lỗ từ đó lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lập báo cáo tài chính cuối năm,…
In và bàn giao sổ sách kế toán
Chịu trách nhiệm về số liệu trên báo cáo tài chính đã lập
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}