Dịch vụ kế toán trọn gói tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội Dung Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Của Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Bao Gồm
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ và tiến hành lưu file

Nhân viên của Dịch vụ Kế toán sẽ đến gặp trực tiếp khách hàng để nhận các loại hồ sơ, chứng từ…
Bước 2: Tiến hành hạch toán và lập báo cáo

Tiến hành kiểm tra hóa đơn, chứng từ xem có hợp lệ hay không;
Thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán;
Tiến hành lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng lương…
Tiến hành lập báo cáo nhập xuất tồn, bảng phân bổ, bảng khấu hao…
Tiến hành lập tất cả các sổ sách kế toán theo quy định (ví dụ sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ, doanh thu, chi phí…)
Tiến hành lập bảng tính giá thành;
Tiến hành lập hồ sơ bảo hiểm xã hội;
Tiến hành lập các loại báo cáo thuế theo quy định của cơ quan Nhà nước;
Và các công việc có liên quan khác
Bước 3: Tiến hành trao đổi và bàn giao chứng từ hàng tháng

Nhân viên của Dịch vụ Kế toán sẽ trực tiếp trao đổi những vấn đề còn tồn động và đề xuất hướng xử
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdịch vụ kế toán trọn gói tại Việt Trì dịch vụ kế toán trọn gói công ty kế toán tại Việt Trì

{{----}}