Địa chỉ học kế toán tổng hợp cấp tốc tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN 📚

Chi tiết các khóa hoc:
1. Khóa học NGUYÊN LÝ - NGHIỆP VỤ: Dành cho đối tượng chưa biết định khoản hoặc chưa nắm vững định khoản, hạch toán.
2. Khóa học KẾ TOÁN THUẾ
3. Khóa học kế toán trên excel: Cách lập sổ sách, báo cáo tài chính bằng excel.
4. Khóa học kế toán trên phần mềm MISA/ FAST:
5. Khóa học THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP: Dành cho đối tượng đã biết định khoản, hạch toán.
6. Khóa học KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRỌN GÓI: Dành cho đối tượng chưa học kế toán hoặc đã học nhưng đã quên gần hết.
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}