Dạy thực hành kế toán uy tín tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Phần 1: Kê khai thuế và hóa đơn chứng từ

Hướng dẫn kê khai, lập báo cáo thuế Môn Bài, thuế GTGT, thuế TNCN trên phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế,
Hướng dẫn đăng ký kê khai thuế qua mạng và nộp báo cáo thuế tháng, quý, năm qua mạng.
Cách viết hóa đơn tài chính, xử lý các vấn đề về mất hóa đơn, hóa đơn sai nội dung, hủy hóa đơn, hàng bán trả lại...
Bản chất của các sắc thuế môn bài, GTGT,TNDN, thuế TNCN
Phần 2: Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế và lập báo cáo tài chính trên hóa đơn - chứng từ thực tế.

Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp
Công việc kế toán TSCĐ, CCDC bao gồm: Ghi nhận tài sản cố định, theo dõi, lập bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ...
Công việc của kế toán mua nguyên vật liệu, hàng hóa: Xác định giá mua hàng, hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu, phân bổ chi phí mua hàng, trả lại hàng mua, hàng thừa thiếu khi kiểm kê, giảm giá hàng mua kém chất lượng...
Công việc của kế toán tiền lương
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}