Dạy thực hành kế toán thực tế tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nghiệp vụ kế toán & hồ sơ - sổ sách toàn diện | 10 Bài
Nguyên lý cân đối kế toán cơ bản: Hiểu sâu sắc về cân đối kế toán cơ bản giữa nguồn vốn & tài sản làm kiến thức nền suy luận nghiệp vụ và định khoản trong các phần hành nghiệp vụ.
Kế toán tiền & thanh toán: bạn được chỉ dẫn các bước & phương pháp tổ chức công tác kế toán tiền & thanh toán trong doanh nghiệp. Phân loại nghiệp vụ thu tiền, chi tiền, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán công nợ... kèm theo chỉ dẫn tập hợp hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đồng thời tiếp cận các minh họa thực tế để bạn có thể thực hành làm việc ngay sau khi học.
Kế toán quá trình mua / bán hàng hóa dịch vụ trong doanh nghiệp: Đây là phần hành nghiệp vụ phát sinh thường xuyên (hàng ngày). Thông qua 3 bài học phần này bạn sẽ biết cách định khoản, ghi sổ sách, xử lý hóa đơn chứng từ và kiểm soát số liệu kế toán liên thông đến số liệu tài chính.
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: giảng giải nghiệp về tiền lương, các khoản bảo hiểm
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm dạy thực hành kế toán tại Phú Thọ dạy thực hành kế toán tại Việt trì

{{----}}