Dạy thực hành kế toán thực tế tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
- Học nguyên lý kế toán (4-5 buổi): Hệ thống lại cách hạch toán, định khoản thực tế.

- Học kế toán thuế (5-7 buổi): Cập nhật các thông tư, nghị định, luật thuế mới nhất. Hướng dẫn kê khai các loại thuế TNCN, TNDN, GTGT trên excel và trên phần mềm kê khai thuế; hướng dẫn quyết toán thuế...

- Học nghiệp vụ kế toán (10 buổi hướng dẫn hiểu bản chất công việc kế toán từ cách viết phiếu chi, phiếu thu, cách viết hóa đơn, cách tiếp nhận chứng từ và xử lý chứng từ, bản chất công việc kế toán thuế, hiểu bản chất quy trình lên báo cáo tài chính hoàn chỉnh)

- Học thực hành kế toán thực tế trên Excel, trên phần mềm Misa

Thực hành làm thủ tục mua hóa đơn, đặt in hóa đơn
Dạy thực hành làm tờ khai thuế trên phần mềm HTKK mới nhất, làm báo cáo thuế
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}